top of page

Reiki

60 minuter, 700 kr

30 minuter, 400 kr

Reiki är friskvård. Behandlingen är djupt avslappnande och stressreducerande samtidigt som den ökar blodcirkulationen och välmåendet i kroppen.

Reiki kan vara ett bra alternativ för den som lider av värk, sömnproblem, oro eller har svårt att hitta ork och fokus.

Alla kan ta emot Reiki, oavsett livsfilosofi, tro eller kultur. I många länder  används Reiki som ett komplement till den traditionella sjukvården och i dessa länder bedrivs också forskning på metoden.

Distansreiki
 

30 minuter, 400 kr

Distanshealing är en behandling som passar dig som har svårt att ta dig till mottagningen eller inte trivs i nya miljöer.

Förbered dig genom att lägga dig bekvämt och koppla av 10 minuter innan utsatt tid. Ta 3 djupa andetag, in genom näsan och ut genom munnen. Gör dig redo att släppa det du inte vill ha och öppna dig för att ta emot energin som kommer till dig. 

Under 30 minuter försätter jag mig i ett meditativt tillstånd och sänder healing till dig samtidigt som du blundar och kopplar av. Efter sessionen återkopplar jag genom mail alt telefonsamtal.

Hembesök

husrensning1_600x400.jpg

240 minuter, 4000 kr

Ta kontakt då priset påverkas av hur långt jag får köra.

Ett hembesök med husrensning är en pranormal och spirituell undersökning av din bostad. Besöket avslutas med ett försök till rening av kvarvarande andar och energier. Det här är en tjänst för dig som upplever andeaktivitet i ditt hem som önskar få en ökad förståelse och trygghet i det som sker. Ett hembesök av en normalstor lägenhet eller villa brukar ta 2-3 timmar.

 

Undvik att ge mig upplysningar på förhand så att jag kan arbeta ofärgat från början till slut. Jag är tacksam om ni inte är för många i hemmet när jag kommer så jag får arbeta så ostört som möjligt. Följ gärna med under tiden och ta anteckningar på t ex namn, datum och annan information som kan verka främmande för stunden.

 

Det är inte alla platser som blir lugna efter en rensning utan målet är att skapa trygghet genom utredningen och samtal. Efteråt bestämmer vi datum för återkoppling där du får delge hur du upplever ditt hem efter hembesöket. Återkopplingen sker via telefonsamtal.

 

Inget uppdrag är det andra likt. Jag lämnar ingen garanti att du upplever bostaden helt lugn efter besöket då det kan bero på flera saker. Om det finns någon i familjen som är medvetet (eller omedvetet) medial så kan orsaken till aktiviteterna bero på att andar och energier dras till din bostad. Detta innebär att ett hembesök med rensning endast kan utgöra en kortare tids förbättring. I vissa fall kan det bli fullständigt lugnt för att 1-2 år senare påbörjas igen. De flesta upplever sig trygga i att få veta varför deras hem är aktivt samt får råd och tips hur man ska förhålla sig till sina upplevelser.

bottom of page