top of page

House of Blackbird drivs av mig, Madeleine Persenstam.
Jag är utbildad Reiki Master och erbjuder en avslappnande och lugn stund där jag hjälper din kropp fylla på med energi så att den kan självläka där det behövs. Jag arbetar även som intuitiv coach där vi tillsammans hittar balans, verktyg och metoder så att du lättare når dina mål. Som komplement till både reiki och coaching utbildar jag mig nu till kristallhealer.

Vad är Reiki?

Reiki är en japansk energimedicin där man öppnar upp energiflödet i kroppen där blockeringar uppstått. Det är en mjuk och effektiv behandlingsmetod vid t ex smärta, stress, ångest och fysiska spänningar. Den är avslappnande och lugnande, ökar blodcirkulationen och främjar kroppens självläkningsförmåga.

Reiki är friskvård vilket betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag vid ett besök hos House of Blackbird.

Vad händer när man får Reiki?

Detta är inte helt lätt att besvara då det är väldigt individuellt. 

Det man kan säga rent kliniskt är att Reiki påverkar kroppens parasympatiska nervsystem; det är det system som reglerar våra stresspåslag. Exempel på Reikins effekter som är mätbara är nivåerna av oxytocin (det s k må-bra-hormonet) och kortisol (stresshormon) samt puls och blodtryck. 

 

Det man kan förvänta sig att känna under en Reikibehandling är djup avslappning. 

En del upplever ett större lugn och ökat fokus liknande det vid djup meditaiton där kroppen går ner i dvala. 

Det är inte helt ovanligt att man kan känna värmevågor och pirrningar. Man kan även uppfatta färger eller andra bilder som betyder mycket för den enskilde. 

Hur går det till?

Du får ligga bekvämt fullt påklädd på en brits där du får en filt över dig om du vill det. Jag har även en värmefilt på britsen som du ligger på men om du inte vill ha någon värme från den så låter vi den vara avstängd under din Reikibehandling. I bakgrunden spelas lugn och avslappnande musik.

Jag lägger mina händer på din kropp (inga känsliga ställen) men om du inte känner dig bekväm med beröring är det ingen fara då det räcker med att jag håller mina händer strax ovanför din kropp i så fall. 

Under Reikibehandlingen känner jag av energiflödet i din kropp och balanserar upp den. Om jag finner några blockeringar i ditt energiflöde så öppnar jag upp dom så att stagnationerna löses upp.

Efter behandlingen väcker jag dig lite försiktigt så att du kommer tillbaka till stunden i din egen takt. Du får vatten och vi sätter oss och samtalar om din upplevelse. 

Vad kan coaching hjälpa dig med?

Coaching är för dig som letar svar, vill utvecklas och känna dig trygg i dig själv.

 

I en session finns utrymme för dig att dela och sätta ord på känslor och tankar. Vi lyfter på locket, släpper fram vad som kan vara undantryckt och frigör sådant som vi alla går runt och bär på så som sorg, ilska, skuld, skam, rädslor och besvikelser. Under sessionen finns det utrymme för dig. Du blir lyssnad på och stöttad hela vägen.

​Du kan till exempel få hjälp att:

  • Stärka relationen till dig själv och andra genom att arbeta med självkärlek, självförtroende och självkänsla.

  • Att hitta din livsuppgift genom att utforska vad du är bra på och vad du tycker är roligt att göra.

  • Att identifiera och följa dina drömmar. Att våga drömma stort, manifestera, attrahera och ta dom steg som behövs för att leva dina drömmar.

  • Att våga ta steget att starta eget företag, om det är vad du drömmer om.

  • Att få kontakt med och läka ditt inre barn.

  • Att sätta ord på upplevda rädslor och begränsningar och att programmera om de tankemönster som hindrar dig att komma framåt.

  • Att skapa nya vanor och leva ett liv i linje med din själ och ditt hjärta.

Vad är coaching?

Att få coaching kan hjälpa till i olika aspekter av ditt liv t ex karriär, relationer, hälsa och personlig utveckling.

Intuitiv Coaching innebär att jag använder mig av min intuition när jag coachar och vägleder dig i processen att fina dina mål och strategier för att uppnå dom och är ditt bollplank på vägen dit.

Coaching är stöd för att ta dig dit du vill. För att få klarhet, hitta svar och känna vad nästa steg är. Genom samtal får du stöd och vägledning av mig som coach och tillsammans hittar vi svar på de frågor och funderingar du bär inom dig.

Coaching hjälper dig att komma framåt och att utvecklas. Coaching utgår alltid från dig och dina önskningar. Vi utforskar svaren du har inom dig och ser till att du kommer till klarhet och vet vad nästa steg är. Som coach finns jag vid din sida och stöttar dig hela vägen.

Som coach utgår jag från traditionell coaching som handlar om att jag ställer direkta och kraftfulla frågor till dig. Jag är övertygad om att vi alla bär svaren inom oss, vårt hjärta och vår själ vet. Men av olika anledningar så kan eller vågar vi inte lyssna på dem. Det kan handla om olika rädslor, blockeringar och/eller begränsningar och det är dom vi nyfiket utforskar tillsammans. Enkla och direkta frågor är så otroligt kraftfullt när det kommer till att hitta in till kärnan, utan onödiga omvägar.

Jag arbetar holistiskt vilket innebär att jag ser till hela dig: kropp, själ, sinne, känslor. Allt hänger ihop och bildar den fantastiska helhet som är du.

Coaching sker via Messenger. Vid inbokad tid ringer jag till dig via Messenger.

 

Tillsammans kommer vi fram till vad dina mål är. Vet du inte det exakt så kommer vi fram till det tillsammans. Jag som coach håller utrymme för dig och har koll på tiden så att du kan slappna av i nuet. 

Vad är kristallhealing och hur fungerar det?

Kristallhealing är en metod där man med hjälp av kristallernas frekvenser återställer balansen i kroppen. Kristallhealing är ett sätt att skapa harmoni. Allt runt omkring oss består av frekvenser, även vi människor. Ibland kan vi känna att kroppen är i obalans på olika sätt som t ex när vi känner stress, humörväxlingar eller energilöshet. Kristaller har en fantastisk förmåga att hjälpa oss att hitta tillbaka till vår naturliga balans genom att påminna kroppen om vilken frekvens den ska ligga på och på så sätt främja kroppens egen läkningsförmåga.

 

Under en kristallhealing placeras kristaller ut på din kropp när du ligger bekvämt. Du har kläder på dig och om du vill får du en filt över dig

Kristallhealing anpassas utefter dina behov och obalanser som du har.

 

Behandlingen anpassas genom att olika kristaller som passar just dig placeras på kroppens olika chakran. Ett chakra är ett energicenter i kroppen och dessa är kopplade till både fysiska kroppsdelar och till våra känslor. Vi har 7 olika huvudchakran som kallas - rotchakra, navelchakra, solar plexuschakra, hjärtchakra, halschakra, pannchakra och kronchakra. 

 Våra chakran kan vara blockerade eller i obalans av olika anledningar. Det kan t ex vara rädslor eller tidigare trauman som gör att energin inte kan flöda fritt i detta område. Med hjälp av rätt kristall med rätt frekvens så går det att nysta upp dessa blockeringar så att energin kan flöda fritt igen. Efter en kristallhealing så är det vanligt att uppleva ett lugn och en känsla av harmoni. 

Kontakta mig

Adress: Hotellgatan 3, 275 30 Sjöbo, Sverige

Tel: 0721765768

Reiki är friskvård!  
Jag är ansluten till 

bottom of page